SPECIALREA! Fira 5 år med 50 % rabatt!
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Skynda och använd ”Fira 50” i kassan

GDPR policy

Lagstiftningen för GDPR är hård och fast för alla företag som är skyldiga att följa reglerna för skydd av personuppgifter. Detta gäller oavsett om det är offentliga eller privata enheter, föreningar eller någon annan typ av företag. Läs om alla GDPR mallar i samlingsdokumentet

GDPR policy

59 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt grundat GDPR policy

Så fungerar det
Avtal
Välj avtal

Börja med att välja de avtal som du är i behov av.

Avtal
Skapa avtal

Anpassa avtalet efter dina förutsättningar som rör din situation.

Avtal
Samla allt på en plats

Du har nu ett juridiskt grundat avtal och kan enkelt samla alla dina avtal på en plats!

Vad ingår i vårt GDPR samlingsdokument?

 • GDPR Policy
 • GDPR Begäran om samtycke av anställd
 • GDPR Begäran om samtycke från enskilda personer
 • GDPR Meddelande om inhämtade personuppgifter
 • GDPR Meddelande om personuppgiftincident
 • GDPR Meddelande om radering av personuppgifter, beviljad begäran
 • GDPR Meddelande om radering av personuppgifter, ej beviljad begäran

GDPR samtycke av anställd mall

GDPR mallar som hjälper dig som företagare på ett enkelt sätt. GDPR policyn är det första dokumentet som hjälper dig och ditt företag att följa EU:s nya dataskyddsregler som trädde i kraft den 25:e maj 2018.

Lagtexten bakom GDPR ger tyngre och större förordningar gällande de olika direktiv som företag har att röra sig med runt datalagring för individen. Vilket är i Sverige en förstärkning av vår egen personuppgiftslag (PUL). Men det behövs även mer GDPR mallar för att följa dem nya lagar på ett säkert sätt för dig som företagare.

Vad är GDPR samtycke av anställd

Det ger dig en chans att förklara för dina kunder/användare av olika digitala tjänster samt anställda vad och hur du kommer använda deras personliga data.

Enkelt förklarat så gäller det att du får samtycke för databas användningar som möjligt, om det inte följer en högre lag då individen behov kan åsidosättas.

När du samlar uppgifter
När du har ett bolag så har du möjligheten att samla in uppgifter från individer. EU har stärkt uppgift kravet, vilket betyder att du måste informera vad du sparar för information om den enskilde.

Den enskilde kan i sin tur begära att få uppgifter utav dig samt har möjlighet att anmäla eventuella intrång av individens rättigheter.

Vad händer när en individ klagar?
När en individ klagar så är det en fördel att ha säkrat upp möjligheten till enkla dokument såsom, “begäran om tillgång” och “radering av uppgifter”. GDPR policyn borde reflektera även hanterandet av individens uppgifter och vad som kommer att användas och varför.

Individen har rätt att få reda på sina uppgifter och begära att få dem raderade.

All dokumentation som hanterar bägge typer av ärenden är viktigt att vara förberedd på.

Spara rätt uppgifter och säkra dokument
Spara rätt uppgifter och inte för mycket uppgifter. Vad är det som du verkligen behöver för att driva verksamheten framåt? Vad är prospektering och hur länge sparar du uppgifterna? Allt detta och mycket mer, gäller det att förklara på ett enkelt sätt för den enskilde, så att denne vet hur den skall ta ställning till om det är rätt använt av dess uppgifter eller inte.

Säkra upp databaser och säkra dokument så att individen aldrig får möjligheten till att klaga idag med våra GDPR mallar!

Skriva GDPR samtycke av anställd

Vårt GDPR-policy paket hjälper till dig som företagare att följa EU: s nya dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.Vår mall för GDPR-policy och förfaranden runt omkring GDPR omfattar hela det obligatoriska dataskydd som ditt företag måste följa. Detta inkluderar olika policys, dokumentation och förfarande vid lagring av olika uppgifter.

GDPR-policyn innehåller också överträdelser, hur du hanterar ärendet, begäran om tillgång till data, internationella överföringar av data, rätten till radering, data överförbarhet och dataskydd inom organisationen samt mycket mer.

Vad innebär GDPR samtycke av anställd i praktiken

I vårt GDPR samlingsdokument så får du med flera nödvändiga situationer där du som företagare behöver för att följa dem nya reglerna kring GDPR. Nedan är en lista på alla olika delar du får med i det prisvärda dokumentet.

 • GDPR Policy
 • GDPR Begäran om samtycke av anställd
 • GDPR Begäran om samtycke från enskilda personer
 • GDPR Meddelande om inhämtade personuppgifter
 • GDPR Meddelande om personuppgiftincident
 • GDPR Meddelande om radering av personuppgifter, beviljad begäran
 • GDPR Meddelande om radering av personuppgifter, ej beviljad begäran
4.7/5 - (69 votes)

GDPR policy tryggt och enkelt

Lagstiftningen för GDPR är hård och fast för alla företag som är skyldiga att följa reglerna för skydd av personuppgifter. Detta gäller oavsett om det är offentliga eller privata enheter, föreningar eller någon annan typ av företag. Läs om alla GDPR mallar i samlingsdokumentet

GDPR policy

59 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt grundat GDPR policy