SPECIALREA! Fira 5 år med 50 % rabatt!
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Skynda och använd ”Fira 50” i kassan

Bilda aktiebolag

Bilda aktiebolag kostand

Bilda aktiebolag kräver en viss kapitalinsats, ofta 25 000 kronor i kontantinsats för ett privat bolag och 500 000 för ett noterat bolag. Ett alternativ till kontantinsatsen är en så kallad apport, där man tecknar aktier för bolaget genom att tillföra apportegendom. Exempel på apportegendom kan vara varor, maskiner, bilar eller andra varor som är relevanta för företagets verksamhet och tillför ett värde. Ska du till exempel starta en caféverksamhet, så kan en dyr och exklusiv kaffemaskin vara en lämplig apportegendom.

Få hjälp att bilda aktiebolag

Att starta eller bilda ett aktiebolag krävs en viss eftertanke och struktur eftersom det är ett visst antal punkter som skall uppfyllas och dokumenteras. Vi på Snabb avtal erbjuder dig en komplett samling av mallar som hjälper dig att upprätta samtliga avtal om överlåtelse av aktier genom betalning med apportegendom tillsammans med en komplett checklista samt upprättande av själva aktiebolaget.

Bilda aktiebolag Bolagsverket

  • Besluta om start och upprätta stiftelseurkund samt bolagsordning
  • Teckna och betala aktier
  • Banken ordnar bankintyg och annat du som företagare behöver
  • Skriv under stiftelseurkunden
  • Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
  • Bolagsverket registrerar företaget
När du och dina eventuella kollegor startar ett aktiebolag så kallas ni för stiftare. Du/ni skall upprätta en så kallad stiftelseurkund som bland annat anger priset för varje aktie och vilka funktionärer erat aktiebolag har samt ett förslag om bolagsordning.

Apportbolag

Starta nytt aktiebolag utan kontaktainstats via ditt nuvarande aktiebolag!

Bildning av aktiebolag med apportegendom

Sedan skall ni finansiera aktierna på det sätt som diskuterats ovan. Det är här Snabb avtal kommer in i bilden och kan hjälpa er med detaljer kring apportegendom. Det måste stå i stiftelseurkunden att apportegendom är tillåtet för att det ska vara okej. All egendom måste föras över till företaget, innan det registreras hos Bolagsverket. En auktoriserad eller godkänd revisor ska skriva ett yttrande om betalningen. I yttrandet ska det framgå det som diskuterats i första stycket samt:
  • Att egendomen har tagits upp till det verkliga värdet för företaget
  • Vilken metod som använts för att värdera egendomen
  • Om det var några svårigheter med att värdera egendomen.
I bolagsordningen står bland annat namn och vilken verksamhet bolaget ska ha. När väl alla steg ovan har genomförts, så har ni gjort allting som krävs för att bilda aktiebolag!

Apportbolag

Starta nytt aktiebolag utan kontaktainstats via ditt nuvarande aktiebolag!

Apportbolag

Starta nytt aktiebolag utan kontaktainstats via ditt nuvarande aktiebolag!

Betygsätt denna page