SPECIALREA! Fira 5 år med 50 % rabatt!
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Skynda och använd ”Fira 50” i kassan

Starta eget aktiebolag

Starta eget aktiebolag verksamt och bolagsverket

Starta eget aktiebolag är det många som vill göra. Den möjligheten är tyvärr inte alla förunnat då de krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Det finns alternativ om man vill starta eget. Många börjar med att starta en enskild firma där det enda du behöver göra är att registrera den hos Skatteverket. Då är inte namnet juridiskt skyddade, för att få det skyddat så måste du registrera den hos Bolagsverket. Fördelen med en enskild firma är att inga andra utgifter tillkommer och därmed att du inte behöver något startkapital. Nackdelen är att det är enbart du själv som är ansvarig för eventuella skulder. Det finns ingen tydlig gräns mellan dig själv som individ och företaget som juridisk person. Vilket ger att eventuella förluster kan betalas av dig själv.

Starta eget aktiebolag kostnad

Det finns andra lösningar än att ta kostnad i rena pengar, varav en är att använda sig av apportegendom för att starta företaget. Med apportegendom menas varor, bilar, upphovsrätt på musik, handelsbolag, enskilda firmor etc. En egendom som tillför företaget ett värde. Denna egendom skall värderas av en revisor för att ha ett nominellt värde. En idé är att starta en enskild firma först och sedan använda själva firman som apportegendom för aktiebolaget. Det går att kombinera apport och kontantinsats, men värdet av dessa skall tillsammans uppgå till minst 25 000 kr.

Starta eget aktiebolag checklista

  1. Besluta om starta eget aktiebolag och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning
  2. Teckna och betala aktier för varje person som skall vara med i bolaget
  3. Banken ordnar bankintyg och allt annat som är viktigt för dig som företagare
  4. Skriv under stiftelseurkunden och registrera din bolagsordning
  5. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
  6. Bolagsverket registrerar företaget
  7. Anmäl verklig huvudman inom fyra veckor
Snabb avtal kan hjälpa dig med hela processen, så att bolaget får rätt start och med rätt medel samt med rätt dokument.

Apportbolag

Starta nytt aktiebolag utan kontaktainstats via ditt nuvarande aktiebolag!

Fördelar med eget aktiebolag mot enskild firma

Som nämnts ovan är det enbart du själv som är ansvarig i en enskild firma. Ett aktiebolag är en så kallad juridisk person -en låtsas person. Den kan exempelvis ta lån och delta som en part i domstolsförhandlingar. I ett aktiebolag är det främst aktiekapitalet som påverkas av eventuella skulder, inte du som person.

Bolagsverket stata eget aktiebolag

Grundpelarna i ett aktiebolag är alltid aktieägarna. När bolaget startas så anges vilka som skall sitta i styrelsen i den så kallade stiftelseurkunden. Där anges också företagsnamn, om företaget kan startas med apportegendom etc. När urkunden godkänts av Bolagsverket så kommer grunden i fortsättningen bestå av bolagsstämman – aktieägare – som har det slutgiltiga ordet vilka som skall sitta i styrelsen eller ej. Denna styrelse består av minst en eller två ledamöter och en suppleant. Alternativt tre ledamöter och valfritt antal suppleanter. Denna styrelse kan också tillsätta en VD som leder det dagliga arbetet i företaget. Detta är dock inte nödvändigt. Observera att även ett enmansbolag måste ha en styrelse med en ledamot och en suppleant.

Starta eget aktiebolag eller enskild firma?

Svaret är som i många andra fall. Vill du köra i mindre omfattning, utan startkapital och kanske bara på sidan om kan ett aktiebolag kännas övermäktigt. Men å andra sidan, vill du satsa heltid på bolaget är det i princip nödvändigt att starta eget aktiebolag.

Starta eget aktiebolag kostnad med apportegendom

Öppna aktiebolag kan man göra på flera olika sätt:
  • Satsa minst 25 000 kr kontant i aktiekapital – detta är det traditionella sättet att öppna aktiebolag på.
  • Använd apportegendom i bolags bildandet – relevanta egendomar motsvarande 25 000 kr till ditt aktiekapital.
  • Köp ett lagerbolag – köp ett tomt aktiebolag.

Starta eget aktiebolag kapitalinstats

För att starta ett aktiebolag krävs det en så kallad stiftelseurkund och bolagsordning. De som skapar bolaget kallas för stiftare. Stiftelseurkunden ska bland annat ange hur mycket som ska betalas för varje aktie, uppgift om funktionärer i aktiebolaget och ett förslag till en bolagsordning. I bolagsordningen ska också namnet på bolaget uppges och vilken verksamhet företaget skall ha. Sedan skall aktierna tecknas och det gör man genom att skriva in vem som tecknar vilket antal aktier i stiftelseurkunden. Aktierna betalas genom att man sätter in 25 000 kr på ett visst konto på banken eller använder sig av så kallad apportegendom. Från banken får man ett intyg på att bolaget är bildat, som man skickar in till Bolagsverket. Stiftelseurkunden skrivs under av samtliga stiftare och då är aktiebolaget bildat! Det som återstår är anmälan till Skatteverket och Bolagsverket. De sistnämnda registrerar bolaget i det valda namnet.

Starta nytt aktiebolag med apportegendom

apportegendom är egendom som används som ersättning eller komplement till de 25 000 kr i aktiekapital. Det kan vara bilar, varor och även immateriell egendom som handelsbolag, eller upphovsrätten till musik. Det skall vara något som tillför värde till företaget och värderas av en revisor. Med hjälp av apportegendom kan man till exempel lätt starta ett dotterbolag med egendomar ifrån bolaget. Det beror ju alltså på din ekonomiska situation för tillfället. Kontakta gärna oss för en diskussion om till exempel apportegendom så hjälper vi dig starta eget aktiebolag.

Apportbolag

Starta nytt aktiebolag utan kontaktainstats via ditt nuvarande aktiebolag!

Apportbolag

Starta nytt aktiebolag utan kontaktainstats via ditt nuvarande aktiebolag!

Betygsätt denna page