SPECIALREA! Fira 5 år med 50 % rabatt!
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Skynda och använd ”Fira 50” i kassan

Uppsägning arbetsbrist

Uppsägning arbetsbrist. En uppsägning som inte hänför sig till arbetstagaren personligen räknas i lagen till begreppet arbetsbrist. När företagare minskar sin verksamhet eller omorganiserar kan det leda till brist på anställda. Om företaget slutar att anslå medel till en verksamhet är det troligt att det blir färre personer som arbetar med det specifika projektet också eftersom de inte får betalt längre efter att dessa verksamheter har avvecklats av ledningen Brist på arbetstillfällen kan också uppstå när företag gör förändringar, t.ex. genom att sluta med vissa anslag, vilket kan leda till att de helt avstår från att anställa nya arbetstagare

Uppsägning arbetsbrist turordning

Om ett företag ska säga upp en eller flera anställda måste de göra det i tur och ordning. Reglerna om rotation gäller enligt artikel 22 i LAS och föreskriver att den person som har kortare anställningstid ska avskedas först; om anställningstiden är lika lång har ålder företräde framför alla andra faktorer som t.ex. tjänstgöringstid. Uppsägning av en anställd bör ske i tur och ordning, med tillämpning av reglerna om rotation. Grundprincipen är att de som har kortare anställningsperioder först går igenom en separationsprocess och sedan kan få ett annat jobb eller fortsätta arbeta på sitt nuvarande företag under vissa omständigheter om de fortfarande är kvalificerade för det.

Uppsägning arbetsbrist mall

En mall för att upprätta ett skriftligt uppsägning arbetsbrist när det inte finns tillräckligt med arbete kan vara till hjälp. Du kan också överväga att använda våra mallar, du kan använda vår mall för att skapa uppsägning arbetsbrist avtal.

Checklista uppsägning arbetsbrist

Uppsägning arbetsbrist förberedelser
 • Tänk igenom hur du vill förändra organisationen
 • Gör en organisationsplan
 • Undersök om det går att undvika uppsägningar genom omplaceringar, utbildningsinsatser eller naturlig avgång
 • Gör en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet
 • Gör en turordningslista
 • Informera och kalla facket till förhandling
 • Varsla/underrätta Arbetsförmedlingen, om minst fem anställda berörs i ett län
Förhandla med facket
 • MBL-förhandla om övergripande beslut, turordning, företrädesrätt med mera
 • Avsluta förhandlingen och skriv protokoll
Efter förhandlingen
 • Ta beslut om den nya organisationen
 • Erbjud omplacering om det finns lediga tjänster
 • Överlämna skriftligt uppsägningsbesked till den anställde personligen
 • Skriv tjänstgöringsbetyg
 • Skriv arbetsgivarintyg
 • Behöver du nyanställa? Kontrollera om någon har anmält företrädesrätt till återanställning.

Uppsägning pga arbetsbrist

Skriv juridiskt grundat uppsägning pga arbetsbrist avtal på 15 minuter till marknadens bästa pris

Uppsägning pga arbetsbrist

Skriv juridiskt grundat uppsägning pga arbetsbrist avtal på 15 minuter till marknadens bästa pris

Betygsätt denna page