SPECIALREA! Fira 5 år med 50 % rabatt!
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Skynda och använd ”Fira 50” i kassan

Riskfördelning

Vad är Riskfördelning

Riskfördelning är att man ställer sig frågan, vilken av parterna ska bära kostnaderna ifall en risk förverkligas? Man använder sig utav ett riskallokering instrument för att bilda avtal som ska förverkliga alla parters mål dvs att uppnå det önskade mervärdet och få en bättre och mer fördelad riskspridning. Det är även viktigt registrera ditt företagsnamn så tidigt som möjligt för att skydda varumärket.

Fördelning av riskerna

Det är affärsjurister som förhandlar om företagens risker mellan köpare och säljare. De väger upp hur höga och respektive låga risker företagen har och vad det är värt.

Om köparen har en hög risk vill man ha ett lägre pris medan om säljaren har en hög risk vill man ha ett högt pris. Till exempel vid köp av firmabil med kända fel på motor eller kaross. Det medför en hög risk för kostnader p.g.a. reparation fördelad till säljaren och en lägre risk för säljaren med lägre intäkter fördelad till köparen.

När det kommer till den faktiska riskfördelningen i företagen så styrs det helt och hållet av företagarnas förhandlingsstyrka och förhandlings skicklighet.

Med hjälp av riskallokering instrument bildar man avtal som ska vara ett underlag till att förverkliga alla parters mål om att uppnå det önskade mervärdet. I avtalet ska riskerna hanteras utifrån en riskanalys.

Ditt företag

Vet du inte vilka avtal ditt företag behöver? Hitta rätt avtal som kan skydda dig!

Vad är riskanalys

Riskanalys genomförs för att identifiera bolagets risker för att på förhand kunna eliminera risker eller att ha ett underlag och en planering för hur bolaget ska hantera riskerna när riskens art inträffar. En riskanalys kan göras på olika nivåer som:
 • I en pågående arbetsprocess (dvs det som händer dagligen, som exempelvis läkemedelshantering).
 • Inför förändring (till exempel inför neddragning av personal).
 • Som övergripande organisationsanalys (exempelvis vid byte av verksamhetsinriktning).
Oavsett vilken nivå en riskanalys görs på så är den generella arbetsgången vid framtagning av en riskanalys att:
 • Initiera analysen.
 • Utarbeta en processbeskrivning.
 • Identifiera risker.
 • Bedöma riskens storlek.
 • Identifiera bakomliggande orsaker.
 • Utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning.
 • Utarbeta slutrapport.
 • Besluta om åtgärder, tidplan för åtgärderna och uppföljning.
Tänk på att:
 • Ett bra underlag är viktigt att ha för att kunna göra de mest lönsamma besluten vid riskfördelning i bolaget.
 • Ett bra avtal hanterar klientens risker på ett optimalt sätt, kommersiella mål och förhandlingsstyrka.
Vi hjälper dig att få dessa frågor besvarade rätt sätt och minska dina kostnader när du sätter upp ett nytt företag genom en riktad apportegendom och genom det skapa möjligheter till riskfördelning!

Ditt företag

Vet du inte vilka avtal ditt företag behöver? Hitta rätt avtal som kan skydda dig!

Ditt företag

Vet du inte vilka avtal ditt företag behöver? Hitta rätt avtal som kan skydda dig!

Betygsätt denna page